АСБОТКАНЬ

АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4, АТ-5, АТ-7
ТОЛЩИНА 0,8-4,0 ММ